Logopedie / Neurologie ISTO Purmerend

15 december 2022

Hanencursus “Praten doe je met z’n tweeën”

In januari 2023 starten we met de Hanencursus “Praten doe je met z’n tweeën.”

Deze Hanencursus wordt gegeven aan u als ouder om extra handvatten te bieden om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren en wordt in de praktijk gegeven.

Voor meer informatie, klik op de flyer hieronder.

           

Heeft u interesse in de Hanencursus? Meld u aan vóór 6 januari 2023 via:

info@logopedieneurologie.nl of bel naar: 06 – 285 337 13.

 


Aan alle ouders/verzorgers van kinderen tot en met groep 3,

Het streven van ISTO is om zoveel mogelijk cliënten van dienst te zijn.

Daarom doen we u hierbij het verzoek om alle kinderen tot en met groep 3 zoveel mogelijk in de ochtend (tussen 08.00 en 14.00 uur) te laten behandelen.

Dit geldt voor zowel logopedie op afstand als ook voor de behandelingen in de praktijk, rekening houdend met de corona-maatregelen.

Deze wijziging zal geleidelijk vanaf begin maart 2021 ingaan en de behandelend logopedist van uw zoon/dochter zal hier bij het maken van nieuwe afspraken al rekening mee houden.

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor, maar mocht er een nadere toelichting nodig zijn, dan staan wij klaar om uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Team ISTO

To all the parents of children from group 1 – group 3, click here

Corona maatregelen

Geachte heer/mevrouw,

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen (ook door hooikoorts), hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol of te wassen met water en zeep .
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Het toilet is tijdelijk gesloten!

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Paramedische zorg en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen.

Met vriendelijke groet,

Team ISTO
info@logopedieneurologie.nl
06-28533713

 

 

De praktijk is gevestigd op locatie:
– Het Waterlandhuis op de begane grond. Hier beschikken wij over 4 behandelkamers en een gedeelde wachtkamer.

Logopediepraktijk ISTO is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling voor zowel kinderen als volwassenen met:

 • Taalproblemen
 • Spraakproblemen
 • Ademhaling en Stemstoornissen
 • Gehoorproblematiek
 • Eet, drink en slik problematiek
 • Afasie
 • Oromyofunctionele Therapie (OMFT)
 • Problematiek MKD
 • Autisme (ASS)
 • Downsyndroom
 • EMG
 • REC 2,3 en 4 problematiek
 • Neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, MS en ALS
 • Ondersteunende Communicatie

De logopedische behandelingen vinden plaats in de praktijk of op afstand middels telelogopedie. Daarnaast is het op medische indicatie ook mogelijk om de behandelingen bij u thuis of een andere locatie uit te voeren.

Logopedie Neurologie
Behandelkamer Logopedie Neurologie