Astma

Hulp bij een aandoening als astma verwacht je misschien niet van een logopedist. Ten onrechte. Astmapatiënten kunnen problemen hebben met ademhaling en slikken of met hun keel of stem. En juist dat is het werkgebied van logopedisten. Onderzoek naar ademhaling, stemgebruik, verstaanbaarheid en slikfunctie kan onderdeel zijn van de begeleiding. Met daarop volgend een behandelplan, al dan niet in samenspraak met een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Hoewel logopedisten zich primair richten op het aanpakken van spraak-, taal-, communicatie- en slikstoornissen, kunnen ze een ondersteunende rol spelen bij het beheersen van astma bij personen met bijkomende spraak- of communicatieproblemen. Zo kan een logopedist iemand met astma helpen:

  • Educatie: Een logopedist kan mensen met astma voorlichten over de manier waarop hun toestand hun ademhaling, stem en algehele communicatie kan beïnvloeden. Ze kunnen informatie geven over hoe astma het ademhalingssysteem beïnvloedt, veelvoorkomende triggers en strategieën om symptomen te beheersen.
  • Ademhalingstechnieken: Logopedisten zijn getraind in verschillende ademhalingstechnieken die kunnen helpen de longfunctie te verbeteren, kortademigheid te verminderen en de stemkwaliteit te verbeteren. Deze technieken kunnen bestaan uit diafragmatische ademhaling, getuite lip-ademhaling en gecontroleerde ademhalingsoefeningen, die nuttig kunnen zijn voor mensen met astma om hun symptomen onder controle te houden en hun ademhalingspatronen te optimaliseren.
  • Stemtherapie: Astma kan soms de stemkwaliteit beïnvloeden en leiden tot heesheid of stemvermoeidheid als gevolg van de verhoogde inspanning om te ademen. Logopedisten kunnen stemtherapietechnieken aanbieden om de vocale resonantie, toonhoogtecontrole en de algehele vocale gezondheid te verbeteren. Ze kunnen ook praktijken op het gebied van stemhygiëne aanleren om de belasting van de stembanden tot een minimum te beperken.
  • Communicatiestrategieën: Voor personen bij wie de astmasymptomen hun vermogen om effectief te communiceren beïnvloeden, kunnen logopedisten strategieën aanbieden om de communicatie te verbeteren, zoals het tempo van de spraak, het gebruik van kortere zinnen en het inlassen van adempauzes tijdens gesprekken.
  • Angstbeheersing: Astma-aanvallen kunnen stressvol zijn en kunnen angst veroorzaken, wat de symptomen verder kan verergeren. Logopedisten kunnen technieken aanreiken om angst en stress te beheersen, zoals ontspanningsoefeningen, mindfulness-technieken en cognitieve gedragsstrategieën.
  • Samenwerking met het gezondheidszorgteam: Logopedisten kunnen samenwerken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals longartsen, allergologen en ademhalingstherapeuten, om uitgebreide zorg voor mensen met astma te garanderen. Ze kunnen relevante informatie over de spraak- en communicatiebehoeften van het individu communiceren en samenwerken om een geïntegreerd behandelplan te ontwikkelen.

Hoewel logopedisten astma zelf niet rechtstreeks behandelen, kunnen zij wel bijdragen aan de algemene behandeling en kwaliteit van leven van personen met astma door de daarmee samenhangende spraak- en communicatieproblemen aan te pakken en ondersteuning en begeleiding te bieden die is afgestemd op hun specifieke behoeften.