Wat doet een logopedist?

Een logopedist die aan het werken is met een kind.

Logopedisten zijn gespecialiseerd in het beoordelen-, diagnosticeren- en behandelen van communicatie- en slikstoornissen. Logopedisten werken met mensen van alle leeftijden, van baby's tot ouderen en behandelen verschillende stoornissen, zoals spraakhelderheid, taalontwikkeling, stotteren, stemstoornissen, cognitieve communicatie en slikproblemen. Logopedisten creëren therapieplannen op maat, waarbij technieken, oefeningen en hulpmiddelen worden gebruikt om de communicatieve vaardigheden te verbeteren, het slikvermogen te verbeteren en de algehele spraak- en taalontwikkeling te ondersteunen. Logopedisten werken samen met gezinnen, docenten en andere professionals in de gezondheidszorg om hun cliënten uitgebreide zorg en ondersteuning te bieden.

Een logopedist die aan het werken is met een kind. Een logopedist die aan het werken is met een kind.

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende hand bieden naast de signalering en doorverwijzing. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder-) fysiotherapeut en/of specialisten. Hiernaast houdt de logopedist zich als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting.