Stotteren en Broddelen

Wat is Stotteren en Broddelen?

Stotteren en broddelen zijn beide spraakstoornissen die de vloeiendheid en het ritme van de spraak kunnen beïnvloeden, maar ze hebben verschillende kenmerken.

Stotteren:

Stotteren, ook wel stotteren genoemd, is een spraakstoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen in de spraakstroom. Mensen die stotteren kunnen geluiden, lettergrepen of woorden herhalen; geluiden verlengen; of ervaar blokkades, waarbij ze geen geluiden kunnen produceren. Stotteren kan in ernst variëren en kan gepaard gaan met fysieke spanning, grimassen op het gezicht of vermijdingsgedrag. Het begint vaak in de kindertijd, maar kan tot in de volwassenheid aanhouden. De exacte oorzaak van stotteren is nog niet volledig bekend, maar er wordt aangenomen dat er sprake is van een combinatie van genetische, neurologische en omgevingsfactoren. De behandeling van stotteren omvat doorgaans logopedie om de spreekvaardigheid te verbeteren, angst te verminderen en strategieën te ontwikkelen om stotterepisodes te beheersen.

Broddelen:

Broddelen is een spraakstoornis die wordt gekenmerkt door snelle en ongeorganiseerde spraak die mogelijk moeilijk te begrijpen is. Mensen die rommelig zijn, kunnen te snel spreken, geluiden weglaten of door elkaar mengen, en moeite hebben met het ordenen van hun gedachten. Hun toespraak kan worden omschreven als "door elkaar gegooid" of "mompelde". Broddelen kan samengaan met stotteren, maar het wordt als een aparte stoornis beschouwd. De exacte oorzaak van broddelen wordt niet volledig begrepen, maar kan problemen met taalverwerking, aandacht of motorische coördinatie met zich meebrengen. De behandeling van broddelen omvat doorgaans logopedie om de spreeksnelheid te vertragen, de articulatie te verbeteren en de algehele communicatieve vaardigheden te verbeteren.

Zowel stotteren als broddelen kan aanzienlijke sociale en emotionele gevolgen hebben voor individuen, waardoor hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en kwaliteit van leven worden aangetast. Vroegtijdige interventie en passende therapie kunnen individuen helpen deze spraakstoornissen onder controle te houden en hun vermogen om effectief te communiceren te verbeteren.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

  • Je kind herhaalt of verlengt sommige klanken.
  • Je kind wordt door het stotteren bang om te praten.
  • Je kind praat snel en plakt woorden aan elkaar.
  • Je kind heeft moeite met formuleren.

Stotteren begint meestal bij kinderen die leren praten. Veel kinderen stoppen vanzelf weer met stotteren.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Een logopedist kan onderzoeken of het nodig om het kind te helpen. Hoeveel stottert je kind? En zijn er situaties waarin je kind juist meer of minder stottert?

  • Stottert je kind meer als het gespannen is?
  • Lukt zingen zonder te stotteren?
  • In welke omgeving stottert je kind meer of minder?

Als het nodig is, verwijst de logopedist het kind door naar een stottertherapeut. Dat is een logopedist of een psycholoog die extra veel weet over stotteren. Daarna bekijkt de logopedist welke behandeling het beste is voor je kind. Vaak krijg jij als ouder ook opdrachten. Je leert dan hoe je het beste kunt communiceren met je kind. En hoe je je kind het beste helpt als die blijft hangen in een klank.

Stotter je zelf? Dan kijkt de logopedist ook naar de omgeving. Wanneer stotter je vooral? Hoe ga je ermee om? Soms geeft de logopedist je oefeningen voor de spieren waarmee je praat.

Hoe kan een logopedist je helpen als je broddelt?

Als je broddelt, kan een logopedist je helpen om te horen hoe je praat. Daarna krijg je training in uitspraak en correct formuleren.