Veel Gestelde Vragen

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen. Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind te aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts. Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en in de nieuwe verzekering zit logopedie voor iedereen in het basispakket.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

ISTO heeft als enige logopediepraktijk in de regio contracten met alle verzekeraars en brengt de behandelingen rechtstreeks in rekening bij de verzekeraars. Voor kinderen tot 18 jaar is logopedie opgenomen in het basispakket van alle verzekeraars. Hiervoor is geen eigen risico van toepassing en worden de kosten voor de behandelingen volledig door de verzekeraar vergoed. Voor personen van 18 jaar en ouder is wel het eigen risico van toepassing. Is dit eigen risico inmiddels overschreden, dan worden ook alle kosten voor de behandelingen volledig en zonder eigen bijdrage door uw verzekeraar vergoed.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Onder deze lijst staat een andere lijst met veel gestelde vragen dat informatie en uitleg bevat over het indienen van een klacht.

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken.

De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: “Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. “Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan”, zegt Marije Greven van de NVLF.

Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: “Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar”.

De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.

Is de praktijk direct toegangelijk?

De praktijk is “direct toegankelijk”. Dat betekent dat u geen verwijzing van de (huis)arts of tandarts/orthodontist nodig heeft. Dit is echter wel afhankelijk van waar u verzekerd bent.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden de “Directe Toegankelijkheid Logopedie” (DTL):

  • Achmea
  • Agis
  • DSW
  • Menzis
  • Multizorg
  • ENO
  • VGZ
  • Zorg en Zekerheid

Klik hier voor een overzicht van welke zorgverzekeringen onder welke zorgverzekeraar vallen.

Heeft u een ander vraag dat hier niet genoemd is? Neem gerust hier contact met ons!