Dysartrie

Wat is Dysartrie?

Dysartrie is een motorische spraakstoornis die wordt gekenmerkt door moeite met spreken als gevolg van zwakte, verlamming of slechte coördinatie van de spieren die voor spraak worden gebruikt. Het wordt veroorzaakt door schade of aantasting van de zenuwen of hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de spieren die betrokken zijn bij de spraakproductie.

Personen met dysartrie kunnen verschillende spraakproblemen ervaren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. Gemeenschappelijke kenmerken van dysartrie zijn onder meer:

 • Onduidelijke spraak: Woorden kunnen moeilijk te begrijpen zijn vanwege onnauwkeurige articulatie.
 • Zwakke, zachte of monotone stem: Spraak kan ademhalen, zwak of weinig volume hebben.
 • Veranderingen in de spreeksnelheid: Individuen kunnen te snel, te langzaam spreken of een onregelmatig spraakritme hebben.
 • Moeilijkheden bij het beheersen van toonhoogte of intonatie: Dit kan leiden tot een monotone of fluctuerende toonhoogte tijdens spraak.
 • Problemen met resonantie: Sommige personen kunnen nasale of hypernasale spraak hebben vanwege problemen bij het beheersen van de luchtstroom door de neus en mond.

Dysartrie kan optreden als gevolg van verschillende aandoeningen die het zenuwstelsel aantasten, zoals een beroerte, traumatisch hersenletsel, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS (amyotrofische laterale sclerose), hersenverlamming of andere neurologische aandoeningen.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

 • Logopedisten spelen een cruciale rol bij het aanpakken van verschillende uitdagingen die verband houden met dysartrie. Mensen met dysartrie kunnen om verschillende redenen de hulp van een logopedist inroepen:
 • Spraakhelderheid: Dysartrie leidt vaak tot onduidelijke of onduidelijke spraak, waardoor het voor anderen moeilijk te begrijpen is. Logopedisten werken aan technieken om de spraakhelderheid, articulatie en algehele verstaanbaarheid te verbeteren.
 • Stemkwaliteit: Dysartrie kan de sterkte, het volume of de kwaliteit van de stem beïnvloeden, waardoor deze zwak, hees of gespannen wordt. Logopedisten geven oefeningen om de stemprojectie en -kwaliteit te verbeteren.
 • Articulatie en uitspraak: Sommige personen met dysartrie kunnen moeite hebben met het correct vormen van geluiden of woorden vanwege spierzwakte of gebrek aan coördinatie. Logopedisten bieden oefeningen aan om specifieke spraakklanken en uitspraak te verbeteren.
 • Adembeheersing: Dysartrie kan de adembeheersing tijdens het spreken beïnvloeden, wat kan leiden tot problemen bij het volhouden van de spraak of het beheersen van de spreeksnelheid. Therapeuten werken aan technieken om de ademhalingspatronen voor spraak te verbeteren.
 • Prosodie en intonatie: Dysartrie kan invloed hebben op het natuurlijke ritme, de toonhoogte of de klemtoonpatronen in spraak. Logopedisten pakken deze problemen aan door te werken aan prosodie- en intonatieoefeningen.
 • Slikken en orale motorische functie: In ernstige gevallen van dysartrie kunnen er begeleidende slikproblemen of problemen met de orale motorische controle optreden. Logopedisten kunnen technieken aanreiken om de slikveiligheid en de orale motoriek te verbeteren.
 • Communicatiestrategieën: Logopedisten helpen mensen met dysartrie alternatieve communicatiestrategieën te ontwikkelen, zoals het gebruik van hulpmiddelen voor augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) of technieken om spraak aan te vullen wanneer dit een uitdaging is.

Therapiebenaderingen voor dysartrie zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het individu, waarbij rekening wordt gehouden met de onderliggende oorzaak en de ernst van de spraakproblemen. Logopedie heeft tot doel de effectiviteit van de communicatie te verbeteren, de spraakfunctie zoveel mogelijk te herstellen en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met dysartrie.

Hoe kan een logopedist je helpen?

De behandeling van dysartrie omvat doorgaans logopedie met de nadruk op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid en het aanpakken van specifieke spraakproblemen. Logopedisten werken aan oefeningen om de spieren die betrokken zijn bij de spraakproductie te versterken of te coördineren, technieken om de adembeheersing en articulatie te verbeteren, en strategieën om de algehele communicatie-effectiviteit te verbeteren. Bovendien kunnen in sommige gevallen ondersteunende communicatieapparatuur of -technologieën worden aanbevolen om de communicatie te ondersteunen voor personen met ernstige dysartrie.