Taal- en Spraakstoornissen bij dementie

Wat is Taal- en Spraakstoornissen bij dementie?

Taal- en spraakstoornissen bij dementie manifesteren zich vaak naarmate de aandoening vordert en beïnvloeden gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor communicatie. Deze stoornissen kunnen variëren afhankelijk van het type en het stadium van dementie, maar omvatten gewoonlijk:

 1. Afasie: Dit brengt problemen met het begrijpen en gebruiken van taal met zich mee. Het kan invloed hebben op spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Individuen kunnen moeite hebben om de juiste woorden te vinden, samenhangende zinnen te vormen of gesproken taal te begrijpen.
 2. Dysartrie: het is een motorische spraakstoornis die wordt veroorzaakt door spierzwakte en die de controle over de spieren die voor spraak worden gebruikt, beïnvloedt. Dit kan leiden tot onduidelijke spraak, moeite met het articuleren van geluiden en verminderde spraakhelderheid.
 3. Verbale agressie of echolalie: Sommige personen met dementie kunnen verbale agressie vertonen, wat gepaard gaat met uitbarstingen van ongepast of aanstootgevend taalgebruik. Anderen vertonen mogelijk echolalie, waarbij ze woorden of zinsneden herhalen zonder specifieke betekenis.
 4. Moeilijkheden met gesprekken: Dementie kan problemen veroorzaken bij het voeren van een gesprek, het volgen van sociale signalen of het bij het onderwerp blijven. Individuen kunnen moeite hebben met het nemen van beurten, het adequaat reageren of het ordenen van hun gedachten.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

 • Je kunt je gedachten niet meer vertellen. Het is moeilijk woorden te vinden. Of zinnen of een verhaal te maken.
 • Je begrijpt niet wat iemand vertelt. Of je begrijpt niet wat je leest.
 • Je kunt woorden en zinnen niet goed uitspreken. Of je bent onverstaanbaar.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Logopedie voor mensen met dementie heeft tot doel de communicatieve vaardigheden te verbeteren of te behouden. Therapeuten gebruiken strategieën om het taalbegrip te ondersteunen, de communicatie te verbeteren via alternatieve middelen (zoals gebaren of afbeeldingen) en oefeningen aan te bieden om de spraakspieren te versterken. De nadruk ligt op het maximaliseren van de communicatiemogelijkheden en het waarborgen van de kwaliteit van leven, ondanks de progressie van dementie.
Een logopedist kan onderzoeken welke problemen je hebt. Daarna kan de logopedist je behandelen.

 • Een logopedist onderzoekt je taal, je spraak en de manier waarop je communiceert.
 • Een logopedist helpt je zo goed mogelijk te communiceren met je familie en vrienden.
 • Een logopedist helpt ook je familie en vrienden om zo goed mogelijk met je te communiceren.
 • Woon je in een zorginstelling? Dan helpt de logopedist ook de medewerkers van de zorginstelling om zo goed mogelijk met je te communiceren.
 • Als dat nodig is, werkt de logopedist samen met een psycholoog.