Vergoeding en Tarieven

Vergoeding

Logopediepraktijk ISTO heeft voor 2024/2025 met alle zorgverzekeraars binnen Nederland een contract afgesloten. Dit betekent dat de logopedische behandeling bij kinderen tot 18 jaar in alle gevallen vergoed zullen worden door uw zorgverzekeraar.

Bij volwassenen (18 jaar en ouder) worden de logopedische behandelingen ook vergoed, mits het “eigen risico” al besteed is.

Tarieven

Indien een behandeling buiten de voorwaarden van uw zorgverzekeraar valt of u door omstandigheden deze behandeling zelf betaald, dan zijn onderstaande tarieven van toepassing.

Behandeling Prijs
Individuele zitting reguliere logopedie € 46,00
Individuele zitting tele-logopedie € 46,00
Telefonische reguliere zitting € 46,00
Individuel reguliere zitting + uit toeslag € 78,00
Anamnese + onderzoek € 92,00
Anamnese + onderzoek thuis € 124,00
Eenmalig onderzoek (incl. verslag) € 92,00
Eenmalig onderzoek (incl. verslag) thuis € 124,00
Individuele zitting logopedie Afasie € 92,00
Tele-logopedie Afasie € 92,00
Individuele zitting logopedie Afasie thuis € 114,00
Groep zitting 2 personen (per persoon) € 42,00
Groep zitting 3 personen (per persoon) € 38,00
Groep zitting 4 personen (per persoon) € 34,00
Groep zitting 5-10 personen (per persoon) € 30,00
Toeslag / reiskosten behandeling thuis of instelling € 32,00
Niet nagekomen afspraak € 46,00

U kunt een gemaakte afspraak tot 24 uur vooraf annuleren. Indien u zich niet heeft afgemeld behoud ISTO zich het recht voor deze behandeling direct bij u in rekening te brengen. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.

  • Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Aanvraag verslaglegging buiten verwijzing

Als zorgverlener is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor overleg en/of verslaglegging van een cliënt, mits de ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Voor de aanvraag kunt u klikken op onderstaande link.

Aanvraag Verslaglegging buiten verwijzing

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier uitwisseling informatie