Afasie

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die doorgaans wordt veroorzaakt door hersenbeschadiging, vaak door een beroerte of hoofdletsel, en die het vermogen van een persoon om effectief te communiceren beïnvloedt. Het beïnvloedt het spraak- en taalbegrip, waardoor het een uitdaging wordt om gedachten te uiten, taal te begrijpen, woorden correct te lezen, schrijven of gebruiken. Er zijn verschillende soorten afasie, variërend in ernst en de specifieke taalvaardigheid die wordt beïnvloed, maar alle typen kunnen de communicatieve vaardigheden van een individu aanzienlijk beïnvloeden.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

  • Soms kun je taal wel begrijpen, maar is het moeilijk woorden te vinden of zinnen te maken.
  • Soms is het moeilijk taal te begrijpen, zeker als iemand moeilijke woorden of zinnen gebruikt.
  • En soms is lezen en schrijven moeilijk als je afasie hebt.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Een logopedist doet eerst onderzoek: wat kun je je wel en wat kun je niet meer of vind je moeilijk?

  • Een logopedist geeft je oefeningen om beter te kunnen begrijpen, praten, lezen en schrijven.
  • Een logopedist kan jou en je familie en vrienden advies geven hoe jullie zo goed mogelijk met elkaar kunnen communiceren.