Nasaliteitstoornis

Wat is Nasaliteitstoornis?

Nasaliteitsstoornis, ook bekend als hypernasaliteit of hyponasaliteit, verwijst naar atypische spraakresonantie veroorzaakt door onjuiste nasale luchtstroom tijdens spraakproductie. Het wordt gekenmerkt door een onbalans in het gebruik van de neus- en mondholte tijdens het spreken, wat leidt tot een abnormale nasale kwaliteit van de stem. Er zijn twee hoofdtypen neusaandoeningen:

 • Hypernasaliteit: Dit treedt op wanneer er sprake is van overmatige nasale resonantie tijdens het spreken, wat leidt tot een overdreven nasaal geluid. Het gebeurt wanneer er sprake is van een inadequate afsluiting van het zachte gehemelte (velofaryngeale inadequaatheid), waardoor er tijdens het spreken te veel lucht door de neus stroomt.
 • Hyponasaliteit: Hyponasaliteit is het tegenovergestelde, waarbij er onvoldoende nasale resonantie is tijdens spraak. Het treedt op als er een obstructie of verstopping in de neusholte is, waardoor de normale luchtstroom door de neus tijdens het spreken wordt verhinderd.

Neusstoornissen kunnen het gevolg zijn van verschillende oorzaken, waaronder:

 • Structurele afwijkingen in het gehemelte of de neusholtes.
 • Aangeboren aandoeningen zoals een gespleten gehemelte of velofaryngeale disfunctie.
 • Neurologische aandoeningen die de spieren aantasten die verantwoordelijk zijn voor de spraakproductie.
 • Postoperatieve effecten of verwondingen die invloed hebben op het gehemelte of de neusstructuren.
 • Tekenen van nasaliteitsstoornissen zijn onder meer spraak die overmatig nasaal of gedempt klinkt, moeite met het produceren van bepaalde geluiden en problemen met de helderheid of verstaanbaarheid van spraak

De behandeling van nasaliteitsstoornissen omvat vaak logopedie gericht op:

 • Palatale controle: Helpt individuen de controle over het zachte gehemelte te verbeteren om de luchtstroom tussen de neus- en mondholte tijdens spraak te reguleren.
 • Resonantieoefeningen: individuen trainen om hun resonantie en mondelinge articulatie aan te passen om een evenwichtige en natuurlijk klinkende stem te bereiken.
 • Chirurgische interventie: In sommige gevallen van structurele afwijkingen of ernstige velofaryngeale ontoereikendheid kunnen chirurgische ingrepen worden overwogen om het onderliggende probleem te corrigeren.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

 • Spraakgeluidsstoornissen: problemen bij het articuleren van geluiden, wat leidt tot onduidelijke of onverstaanbare spraak.
 • Taalstoornissen: Uitdagingen bij het begrijpen of uiten van gedachten, ideeën of informatie. Dit omvat problemen met grammatica, woordenschat of begrip.
 • Vloeiendheidsstoornissen: aandoeningen zoals stotteren die de spraakstroom beïnvloeden en verstoringen of aarzelingen veroorzaken.
 • Stemstoornissen: problemen met de toonhoogte, luidheid of kwaliteit van de stem, waaronder heesheid, kortademigheid of stemknobbeltjes.
 • Cognitieve-communicatiestoornissen: Moeilijkheden met communicatie als gevolg van cognitieve stoornissen, vaak gezien na een beroerte of traumatisch hersenletsel.
 • Slikstoornissen (dysfagie): Moeilijkheden bij het veilig doorslikken van voedsel of vloeistoffen, wat kan leiden tot mogelijke aspiratie- of verstikkingsrisico's.
 • Sociale-communicatiestoornissen: Uitdagingen bij het gebruik van verbale en non-verbale communicatie voor sociale interacties, vaak gezien bij aandoeningen zoals autismespectrumstoornissen.
 • Accentwijziging: Hulp voor personen die hun accent om persoonlijke of professionele redenen willen wijzigen of verminderen.
 • Voedings- en mondmotorische stoornissen: problemen met eten, kauwen of veilig omgaan met voedsel vanwege problemen met de orale motorische coördinatie.
 • Resonantiestoornissen: problemen met de stemkwaliteit als gevolg van een onjuiste luchtstroom door de neus- en mondholte, wat leidt tot hypernasaliteit of hyponasaliteit.
 • Afasie: taalstoornis die doorgaans wordt veroorzaakt door een beroerte of hersenletsel en die het spreken, begrijpen, lezen en schrijven beïnvloedt.

Mensen van alle leeftijden, van baby's tot ouderen, kunnen voor deze en andere gerelateerde problemen de expertise van een logopedist inroepen. Logopedisten beoordelen, diagnosticeren en creëren geïndividualiseerde therapieplannen om specifieke communicatie- of slikproblemen aan te pakken, met als doel de functionele communicatieve vaardigheden en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Een logopedist onderzoekt hoe ernstig je probleem is. En hoe slecht je hierdoor te verstaan bent. Soms moet je eerst geopereerd worden, en kan de logopedist je daarna helpen.

 • Praat je te veel door je neus? Dan krijg je oefeningen voor de spieren in je gehemelte.
 • Praat je te weinig door je neus? Dan leer je hoe je de lucht meer door je neus kunt laten gaan.