Hyperventilatie

Wat is Hyperventilatie?

Hyperventilatie is een aandoening die wordt gekenmerkt door snelle of diepe ademhaling, wat leidt tot een onbalans in de zuurstof- en kooldioxideniveaus in het lichaam. Wanneer iemand hyperventileert, ademt hij meer kooldioxide uit dan zijn lichaam produceert, wat kan leiden tot een verlaging van het kooldioxidegehalte in het bloed (een aandoening die hypocapnie wordt genoemd) en respiratoire alkalose (een verhoging van de pH van het bloed).Gelukkig kan een logopedist patiënten behandelen door inzicht te geven en te oefenen.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Logopedisten kunnen personen helpen die hyperventilatie ervaren door ademhalingsbeheersingstechnieken aan te leren, strategieën aan te bieden voor het beheersen van angstgevoelens, communicatiestrategieën aan te bieden tijdens episoden, voorlichting en advies te geven over hyperventilatie en indien nodig samen te werken met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Een foto van Jasmina Apostolovic die aan het werken is met een man.