Afwijkende mondgewoontes

Wat is Afwijkende mondgewoontes?

Abnormale orale gewoonten verwijzen naar gedragspatronen met betrekking tot de mond, tong, lippen of kaak die afwijken van het typische of gezonde orale functioneren. Deze gewoonten, die vaak bij kinderen voorkomen maar soms ook in de volwassenheid aanhouden, kunnen verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Enkele veel voorkomende abnormale orale gewoonten zijn:

 • Duimzuigen: een veel voorkomende gewoonte bij zuigelingen en peuters. Duimzuigen kan problematisch worden als het aanhoudt tot voorbij de leeftijd waarop permanente tanden beginnen door te komen, wat mogelijk de uitlijning van de tanden en de ontwikkeling van de mondholte beïnvloedt.
 • Tongstoten: Dit is wanneer de tong tegen of tussen de tanden duwt tijdens het slikken of spreken, wat kan bijdragen aan orthodontische problemen en een verkeerde uitlijning van de tanden.
 • Mondademhaling: overwegend door de mond ademen in plaats van door de neus kan leiden tot een droge mond, mondgezondheidsproblemen en zelfs de gezichtsontwikkeling bij kinderen beïnvloeden als dit na verloop van tijd aanhoudt.
 • Nagelbijten: hoewel het vooral een gewoonte is die verband houdt met de vingers, kan chronisch nagelbijten ook de mondgezondheid beïnvloeden door schade aan de tanden of de zachte weefsels van de mond te veroorzaken.
 • Wangbijten of kauwen: Herhaaldelijk bijten of kauwen op de binnenkant van de wangen of lippen kan leiden tot weefselbeschadiging, zweren of irritatie.
 • Bruxisme (tandenknarsen of op elkaar klemmen): Hierbij gaat het om het onvrijwillig knarsen of op elkaar klemmen van de tanden, vaak tijdens de slaap. Het kan tandslijtage, kaakpijn, hoofdpijn en andere mondgezondheidsproblemen veroorzaken.

Deze gewoonten kunnen verschillende gevolgen hebben, variërend van licht ongemak tot aanzienlijke tandheelkundige of orthodontische problemen. Sommige gewoonten kunnen vanzelf verdwijnen, terwijl bij andere wellicht interventie nodig is, vooral als ze aanhouden en de mondgezondheid, spraak of gezichtsontwikkeling verstoren. Orthodontisten, tandartsen of specialisten in orale myofunctionele therapie kunnen betrokken zijn bij het aanpakken en corrigeren van deze gewoonten door middel van gedragsinterventies, apparaten of therapieoefeningen.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

 • Logopedisten kunnen mensen met abnormale mondgewoonten op verschillende manieren helpen, vooral wanneer deze gewoonten invloed hebben op de mondfunctie, de spraak of de algehele mondgezondheid. Hier zijn enkele problemen die iemand ertoe kunnen aanzetten de hulp van een logopedist in te roepen:
 • Spraakarticulatie: Abnormale orale gewoonten, zoals tongstoten of mondademhaling, kunnen invloed hebben op de manier waarop geluiden worden geproduceerd, wat kan leiden tot problemen bij het articuleren van spraak. Logopedisten kunnen eraan werken deze gewoonten te corrigeren om de spraakhelderheid te verbeteren.
 • Slikproblemen: Sommige orale gewoonten, zoals tongstoten, kunnen het slikpatroon beïnvloeden. Logopedisten kunnen helpen bij het opnieuw trainen van slikmechanismen om een goede slikfunctie te garanderen.
 • Tandheelkundige of orofaciale problemen: Abnormale mondgewoonten kunnen tandheelkundige malocclusies (verkeerde uitlijning) veroorzaken, wat de spraakproductie kan beïnvloeden. Logopedisten werken samen met orthodontisten of orale myofunctionele therapeuten om deze problemen aan te pakken.
 • Mondmotorische vaardigheden: Sommige gewoonten, zoals duimzuigen, kunnen de ontwikkeling van de mondmotorische vaardigheden beïnvloeden. Logopedisten kunnen oefeningen en technieken bieden om de orale motorische coördinatie en kracht te verbeteren.
 • Mondademhalingsgerelateerde problemen: Mondademhaling kan leiden tot een droge mond, een veranderde tonghouding en andere problemen. Logopedisten kunnen werken aan technieken om de neusademhaling te bevorderen en gerelateerde spraak- of mondproblemen aan te pakken.
 • Functionele gevolgen: Abnormale orale gewoonten kunnen de sociale interacties of het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden als gevolg van zichtbare verschillen of spraakproblemen. Logopedisten bieden strategieën om met deze uitdagingen om te gaan en communicatieve vaardigheden te ondersteunen.

Logopedisten beoordelen de specifieke impact van deze gewoonten op spraak, mondfunctie en algemeen welzijn. Ze ontwikkelen geïndividualiseerde therapieplannen om de onderliggende oorzaken van de gewoonten en hun effecten op de communicatie en de mondgezondheid aan te pakken. Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kan ook worden aanbevolen voor een alomvattende aanpak van de aanpak van abnormale mondgewoonten.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Logopedisten spelen een cruciale rol bij het helpen van mensen met gezichtsverlamming door verschillende uitdagingen aan te pakken die verband houden met communicatie, spraak en slikken. Hier volgen enkele manieren waarop ze kunnen helpen:

 • Ademt je kind steeds door de mond? Dan heeft de logopedist oefeningen die die spieren van de lippen en de tong versterken. Zo leert je kind om de mond te blijven sluiten. Ook zijn er oefeningen die je kind helpen om door de neus te ademen.
 • De logopedist kan je kind helpen om woorden beter uit te spreken.
 • De logopedist helpt je kind om beter te slikken.
 • De logopedist helpt je kind om niet meer op de duim of vingers te zuigen.
 • De logopedist leert je kind te stoppen met slissen.