Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wat is Taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

"TOS" is in de context van taalontwikkelingsstoornissen geen erkende term. Echter, "TOS" kan in sommige contexten staan voor "Transcortical Sensory Aphasia" of "Thoracic Outlet Syndrome", maar deze aandoeningen houden geen verband met taalontwikkelingsstoornissen.

Taalontwikkelingsstoornis (LDD) is een brede term die aandoeningen omvat waarbij kinderen moeite hebben met het begrijpen of gebruiken van gesproken of geschreven taal om te communiceren, ondanks typische intelligentie en voldoende mogelijkheden om te leren.

LDD omvat verschillende diagnoses, zoals:

 • Specifieke taalstoornissen (SLI): Kinderen met SLI hebben aanhoudende problemen met taalvaardigheid, ondanks hun normale gehoor en non-verbale intelligentie.
 • Taalstoornis geassocieerd met neurologische ontwikkelingsstoornissen: Aandoeningen zoals een autismespectrumstoornis of een verstandelijke beperking kunnen samen voorkomen met taalontwikkelingsstoornissen.
 • Spraakgeluidsstoornis: deze stoornis brengt problemen met zich mee bij het correct produceren van spraakklanken als gevolg van uitdagingen op het gebied van articulatie, fonologische verwerking of motorische coördinatie.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder:

 • Het duurt lang totdat je kind gaat praten.
 • Je kind praat weinig.
 • Je kind praat onverstaanbaar.
 • Je kind begrijpt vaak niet wat iemand zegt.
 • Je kind kent weinig woorden.
 • Je kind zegt alleen losse woorden of hele korte zinnen.
 • Je kind maakt veel foute zinnen. Bijvoorbeeld woorden in de verkeerde volgorde.
 • Jullie begrijpen elkaar vaak niet.
 • Je kind vindt het moeilijk om een verhaal goed te vertellen.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Logopedisten, ook wel logopedisten genoemd, bieden een breed scala aan diensten die zijn afgestemd op verschillende spraak-, taal-, communicatie- en slikstoornissen. Dit is wat ze kunnen doen:

 1. Beoordeling en diagnose: SLP's beoordelen en diagnosticeren spraak-, taal-, communicatie- en slikstoornissen door de capaciteiten van een individu te evalueren en probleemgebieden te identificeren.
 2. Behandelingsplanning: Op basis van de beoordeling ontwikkelen SLP's gepersonaliseerde behandelplannen om aan specifieke behoeften te voldoen. Deze plannen kunnen oefeningen, strategieën en interventies omvatten om de spraak-, taal- of slikvaardigheden te verbeteren.
 3. Logopedie: SLP's voeren therapiesessies uit die gericht zijn op verschillende aspecten, zoals articulatie (productie van spraakgeluid), taalbegrip en -expressie, stemkwaliteit, vloeiendheid (bijvoorbeeld stotteren), pragmatiek (sociale communicatie) en meer.
 4. Sliktherapie: ze werken met personen die slikproblemen ervaren (dysfagie), waarbij ze technieken en oefeningen gebruiken om de slikfunctie en veiligheid te verbeteren.
 5. Augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC): SLP's helpen personen die problemen hebben met spraak door OC-systemen te introduceren en te implementeren, zoals communicatieborden, spraakgenererende apparaten of gebarentaal.
 6. Educatie en begeleiding: SLP's bieden voorlichting en begeleiding aan individuen en hun families of verzorgers over de aard van de stoornis, strategieën voor communicatieverbetering en manieren om vooruitgang buiten de therapiesessies te ondersteunen.
 7. Samenwerking: Ze werken samen met andere professionals in de gezondheidszorg, docenten en zorgverleners om uitgebreide zorg en consistentie te garanderen bij het implementeren van strategieën in verschillende omgevingen.
 8. Onderzoek en belangenbehartiging: SLP's doen vaak onderzoek om het begrip en de behandeling van communicatiestoornissen te bevorderen en pleiten voor mensen met communicatieproblemen in verschillende omgevingen.

Over het algemeen spelen SLP's een cruciale rol bij het verbeteren van de communicatie, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van de onafhankelijkheid van personen met spraak-, taal-, communicatie- of slikproblemen.