Ondersteunde communicatie

Wat is Ondersteunde communicatie?

Ondersteunde communicatie verwijst naar het gebruik van verschillende strategieën, hulpmiddelen of methoden om personen te helpen die problemen hebben met spraak, taal of communicatie. Deze ondersteuning is bedoeld om effectieve communicatie te verbeteren en mogelijk te maken voor personen die om verschillende redenen moeite hebben, zoals ontwikkelingsstoornissen, neurologische aandoeningen of verwondingen.

Voorbeelden van ondersteunde communicatiemethoden zijn:

  1. Augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC): Dit omvat hulpmiddelen en technieken zoals communicatieborden, beelduitwisselingssystemen, spraakgenererende apparaten of computergebaseerde systemen die spraak aanvullen of vervangen om de communicatie te vergemakkelijken.
  2. Visuele ondersteuning: gebruik van visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen, symbolen of geschreven woorden om begrip en communicatie te ondersteunen. Visuele schema's, cue-kaarten of op symbolen gebaseerde communicatiesystemen zijn voorbeelden.
  3. Gebarentaal: het onderwijzen of gebruiken van gebarentaalsystemen om de communicatie te verbeteren voor personen die het misschien een uitdaging vinden om zich mondeling uit te drukken.
  4. Communicatiepartnerschappen: het trainen en opleiden van communicatiepartners zoals familieleden, verzorgers of opvoeders over technieken om effectieve communicatie met personen met communicatieproblemen te ondersteunen en te vergemakkelijken.
  5. Omgevingsaanpassingen: Het aanpassen van de omgeving om communicatie te ondersteunen, bijvoorbeeld door het verminderen van achtergrondgeluiden, het zorgen voor goede verlichting of het creëren van communicatievriendelijke ruimtes.

Ondersteunde communicatiebenaderingen zijn geïndividualiseerd, waarbij de nadruk ligt op de specifieke behoeften en capaciteiten van de persoon. Deze methoden zijn bedoeld om de communicatie-interacties te verbeteren, de onafhankelijkheid te bevorderen en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren voor personen met communicatieproblemen.

Hoe kan een logopedist je helpen?

  • Een logopedist kan onderzoeken welke taalproblemen of spraakproblemen je hebt.
  • Daarna kan een logopedist je helpen bij het uitzoeken en gebruiken van de ondersteunde communicatie die bij jou past.
  • Ook kunnen jij en je familie en vrienden met de logopedist oefenen hoe je de ondersteunde communicatie het beste gebruikt.