Vergoeding/Tarieven Logopedie

Vergoedingen

Logopediepraktijk ISTO heeft voor 2022/2023 met alle zorgverzekeraars binnen Nederland een contract afgesloten. Dit betekent dat de logopedische behandeling bij kinderen tot 18 jaar in alle gevallen vergoed zullen worden door uw zorgverzekeraar.

Bij volwassenen (18 jaar en ouder) worden de logopedische behandelingen ook vergoed, mits het “eigen risico” al besteed is.

Tarieven 2023

Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden). Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar: € 46,00

  • Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW

Aanvraag verslaglegging buiten verwijzing

Als zorgverlener is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor overleg en/of verslaglegging van een cliënt, mits de ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Voor de aanvraag kunt u klikken op onderstaande link.

Aanvraag Verslaglegging buiten verwijzing

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier uitwisseling informatie