Een foto van Ben de Beer

Ben de Beer

ISTOdebeer@gmail.com

Beleidsmedewerker

Specialisatie: AVG, ICT, Arbeidsvoorwaarden en contracten

Als beleidsmedewerker en praktijkondersteuner werk ik met veel plezier mee aan het succes en de continuïteit van ISTO.

Het Instituut voor Spraak en Taal Onderzoek (ISTO) is een dynamisch en professionele onderneming waar ik op het gebied van beleid de ideeën van de praktijkouder omzet in concrete acties. Daarbij houd ik rekening met de verwachtingen en behoeften van zowel de cliënten als de medewerkers van ISTO.

Daarnaast ben ik voor ISTO aangesteld als AVG functionaris om ervoor te zorgen dat de privacy van de cliënten en de medewerkers gewaarborgd zijn en blijven. Hieraan is natuurlijk ook de ICT en het ICT-beleid direct gekoppeld. Samen met (externe-) beheerder(s), zorg ik voor een werkbare- en veilige ICT omgeving.

Tot slot, maar niet in de laatste plaats ondersteun ik de medewerkers van ISTO waar noodzakelijk op een breed gebied.