Vergoeding/Tarieven Logopedie

Vergoedingen

Logopediepraktijk ISTO heeft ook weer voor 2018/2019 met alle zorgverzekeraars binnen Nederland een contract afgesloten. Dit betekent dat de logopedische behandeling bij kinderen tot 18 jaar in alle gevallen vergoed zullen worden door uw zorgverzekeraar.

Bij volwassenen (18 jaar en ouder) worden de logopedische behandelingen ook vergoed, mits het “eigen risico” al besteed is.

 

Tarieven Logopedie 2019

Tarieven

Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. In alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

 • Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

 

Logopedie

 • Screening bij directe toegang
  € 22,00
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing
  € 45,00
 • Eenmalig onderzoek
  € 90,00
 • Individuele zitting reguliere logopedie
  € 45,00
 • Reguliere behandeling inclusief uittoeslag
  € 68,00
 • Individuele zitting stotteren
  € 90,00
 • Telefonische zitting (25 minuten)
  € 45,00
 • Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
  € 40,00 (p.p.)
 • Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van drie personen
  € 35,00 (p.p.)
 • Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vier personen
  € 30,00 (p.p.)
 • Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen
  € 25,00 (p.p.)
 • Toeslag voor behandeling aan huis
  € 23,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden) Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar

 • Na 1x € 7,50
 • Na 2x € 15,00
 • Na 3x € 30,00
 • Na 4x € 45,00

Instructie/Overleg derden:

 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (25 minuten)
  € 45,00
 • Overleg met derden (25 minuten in de praktijk)
  € 45,00
 • Overleg met derden (60 minuten in de praktijk, inclusief voorbereiding). Het tarief voor overleg met derden (met uitzondering van de verwijzer) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager (niet bij de zorgverzekeraar)
  € 86,00
 •  Overleg met derden (25 minuten op locatie)
  € 90,00
 • Overleg met derden op locatie (60 minuten, inclusief voorbereiding en uittoeslag)
  € 110,00

Verslaglegging derden:

 • Verslaglegging aan derden per 30 minuten; het tarief voor verslaglegging aan derden (met uitzondering van de verwijzer) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager (niet bij de zorgverzekeraar)
  Verslaglegging aan derden:
  T.b.v. een aanvraag arrangement cluster 2 / herindicatie (60 minuten)
  € 240,00
 • T.b.v. cluster 2 testresultaten (5 – 10 minuten)
  € 35,00
 • T.b.v. cluster 2 testresultaten + evaluatie verslag (30 minuten)
  € 120,00
 • T.b.v. school (standaard verslag)
  € 85,00

 

 • Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW.