Samenwerking

Logopediepraktijk ISTO werkt indien nodig onder andere samen met de volgende instanties / specialisten:

 • (Huis)arts
 • GGD
 • Orthodontist
 • Tandarts
 • Leerkracht
 • Zorgplatform
 • Ambulante Begeleider
 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • VTO Vroeghulp
 • VVE-Peuterspeelzaal
 • Behandelgroep “De Ster” NSDSK
 • Audiologisch Centrum Kentalis
 • Andere Logopedisten
 • Intern begeleider
 • Remedial Teacher
 • Psycholoog
 • Onderwijs Assistent
 • Orthopedagoog
 • Maatschappelijk Werker
 • Odion
 • MEE
 • Basisscholen
 • Specialisten AMC
 • Specialisten VUmc
 • Specialisten Waterlandziekenhuis