Eugenie de Bruijn

Eugenie-isto

Functie: Logopedist

E-mailadres: istoeugeniedebruijn@gmail.com

Specialisatie: PROMPT, Hodsen & Paden, HANEN-Therapeut, ASS (autisme), OMFT

Sinds 2014 is Eugenie als logopediste afgestudeerd aan de Hogeschool van Rotterdam en werkzaam bij Logopediepraktijk ISTO.

Sinds het afronden van haar studie behandelt zij kinderen met (ernstige) spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten. Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen met een verstandelijke beperking en/of ASS (autisme spectrum stoornis).

Tijdens de behandelingen staat het spelenderwijs behandelen centraal, wat de effectiviteit en het plezier tijdens zowel de behandeling zelf, als thuis tijdens het oefenen ten goede komt.

Vooral het helpen van een kind om zich duidelijk te kunnen uiten en het ondersteunen van hun ouders/ verzorgers is het mooie van het beroep als logopediste. Eugenie vindt het leuk om voor ieder kind een individuele aanpak te kunnen realiseren. Dit maakt het werk als logopediste uitdagend.